GSF İdari Personel Görev Tanımları

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler

bölüm sekreteri.pdf
dekanlık özel kalem.pdf
fakülte sekreteri.pdf
muhasebe birimi.pdf
öğrenci işleri .pdf
satınalma.pdf
taşınır kayıt.pdf
teknik personel 2.pdf
Teknik Personel.pdf
temizlik personeli.pdf
yazı işleri birimi.pdf