Dekan Yardımcıları Görev Dağılımları

 

DEKAN YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

Dr. Öğr. Üyesi Müjde YÜCEL COŞAR

Dr. Öğr. Üyesi Vecihe Özge ZEREN

Bilgi İşlem Sistem ve Gerekçelerinin Koordinasyon ve Denetimi

Demirbaş ve Ayniyat

Personel İşleri

Tasarım ve Uygulama Atölyelerinin Koordinasyonu

Eğitim – Öğretim Yapılanma Programları

Bölüm – Fakülte – Fakülte Dışı Derslerin İşleyişinin Koordinasyonu

Ders ve Sınav Programları

Öğrenci Bursları

Öğrenci Konseyi ve Seçimi

Web Sayfası

Staj

Dış İlişkiler (Farabi, Erasmus ve Mevlana)

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları

Bilimsel Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Faaliyet Raporları

Sosyal Faaliyetler

Basın ve Halkla İlişkiler

Sivil Savunma İşleri

Mali İşler

Sportif Faaliyetler, Kültürel-Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler

Lisans Derslerinin İşlenişi ile İlgili Faaliyetlerin Koordinasyonu

Diğer Öğrenci İşleri (Oryantasyon Programları, Yatay ve Dikey Geçişler vb.)

Öğrenci Başarı Notlarının Otomasyon Sistemine Girişinin Denetimi

Yapı İşleri

Dekanın Vereceği Diğer Görevler