İç Kontrol

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2020

2021

2022

2023

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Akreditasyon Belgeleri / Accreditation Certificates

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımı

Personel Görev Tanımları

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Personel İşleri

Muhasebe

Birim Bütçe Analizi

2021

2022

2023

Birim Risk Değerlendirme Raporu

Akademik Performans

Faaliyet Raporu

2017

2018

2019

2020

2021

2022

20232023 Sunum

Özdeğerlendirme Raporu

2019

2020

2021

2022

2023

Özdeğerlendirme Raporu Değerlendirme Kılavuzları

2020

2021

2022

2023

Özdeğerlendirme Raporu Yönetici Özeti

2020

2021

2022

2023

Kurum İçi Değerlendirme Raporu

2020

2021

2022

2023

KİDR Kontrol Raporu ve Yönetici Özeti

2020

2021

2022

2023