Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin misyonu; evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak; çağdaş, özgür, profesyonel bilgi birikimine dayalı eğitim öğretim anlayışını destekleyen; ulusal - uluslararası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmeyi; sanat, tasarım, endüstri ve eğitim alanında, kendi mesleklerinde yetkili ve bilgili, Atatürk İlkelerine ve İnkılaplarına, ülkesine, toplumsal değerlerine bağlı bireyler yetiştirmeyi amaç edinen bir fakülte olmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Fakültemizin vizyonu; öğrencilerimizi, sanat ve tasarım alanında ulusal ve uluslararası başarılara imza atan, kalite kültürünü içselleştirmiş, takım bilincine sahip, iş birliğine açık, tüm paydaşları ile kurum içinde dayanışmaya önem veren ve kurumsal aidiyeti benimsemiş olarak yetiştirmektir.

 

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ;

 

·      Adalet ve Liyakat

·      Akademik Yetkinlik

·      Kurumsal Aidiyet ve Katılımcılık

·      Topluma ve Doğaya Duyarlılık

·      Etik Değerlere Bağlılık

·      İnsana ve Farklılıklara Saygı

·      Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık

·      Erişilebilirlik, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

·      Kalite Odaklı Kurum Kültürü

·      Millî ve Manevi Değerlere Bağlılık

·      Kapsayıcı Eğitim Yaklaşımı