Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Fakültemizde Seramik ve Cam Bölümünde lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik, Resim Bölümünde lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik, Grafik Tasarımı Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimleri verilmekte olup, diğer üç bölüm lisans düzeyinde öğrenci almaktadır. Öğrenci alan altı bölümümüzün lisans düzeyinde toplam 536 öğrencisi, lisansüstü programlarımızın ise 130 öğrencisi bulunmaktadır. Heykel ve Fotoğraf bölümlerimize henüz öğrenci alınmamaktadır.

 

TARİHÇEMİZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 19.09.1997 tarih ve 23115 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu kararıyla 09.09.1997 de kurulmuştur.

1999-2000 eğitim-öğretim yılı başında Anafartalar Kampüsü'nde alt yapı çalışmalarına başlanmıştır. YÖK'ün 29.02.2000 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunda değişiklik 7/d-2 ve 2809 sayılı kanunun 3. maddeleri uyarınca fakültenin, ana sanat dalı ve sanat dallarından oluşması kararı 07.03.2000 tarih ve 531-4897 nolu resmi yazı ile bildirilmiştir.

2000-2001 eğitim-öğretim yılı başında Terzioğlu Kampüsüne, geçici olarak Ç.M.Y.O, İlahiyat Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakülteleri binalarına taşınan fakültemiz, 2012-2013 güz dönemi itibariyle Terzioğlu Kampüsünde kendi binasında eğitim-öğretime devam etmektedir Fakültemiz, Resim Bölümü, Seramik ve Cam Bölümü, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Grafik Tasarımı Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tiyatro Bölümü olmak üzere 6 bölümden oluşmaktadır.