Dekanımızın Mesajı

“Sanatkar, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Sevgili Öğrenciler;

 

Ülkemiz, üniversitemiz ve kentimiz için önemli misyonlar taşıyan fakültemiz verdiği sanat eğitimi ile sadece bu sınırlarda değil, insanlık tarihi boyunca tüm dünyada çok önemli bir misyonu olan ‘sanat’ın doğduğu, siz sanatçıların yetiştirildiği yerdir.

 

Bilimsel araştırmalar beynin farklı bölümlerinin eşgüdümlü bir şekilde çalışmasıyla sanatın üretilebildiğini ya da algılanabildiğini ortaya koymuş ve sanatın insanları beyni olan diğer canlılardan ayıran yegane unsur olduğunu vurgulamıştır. Beynin eşgüdümlü çalışabilme kapasitesi estetik bir form olan ya da düşünsel bir kavram olan sanat eserini benimseme ve kabul etmeyi mümkün kılarken, birbirini anlama ve empati kurabilme yeteğini de geliştirmekte, farklılıklar, çatışmalar ve baskıları bertaraf ederek birlikte yaşayabilme becerilerini geliştirmektedir. Sanat kültürünü almış empati yapabilen toplumlar dengesiz ve uyumsuz olmaktan uzak, barışcıl ve yaratıcı bireylerden oluşan toplumlardır. Bilim alanlarındaki özgün buluşlar da ancak sanat kültürünü almış bir toplumda mümkün olabilir. Çünkü her özgün yaratı önce hayal edilip, tasarlandıktan sonra varlık bulabilir. Sağlıklı, barışçıl ve yaratıcı bir toplum için ülkenin ve dünyanın her yerine saçtığımız tohumlarımız olan sizlere tüm insanlığı evrensel özde bir araya getiren sanatın dilini en iyi şekilde öğretmek en temel amacımız olmakla birlikte, bu dili kendi ulusal ve bireysel kimliklerinize sahip çıkarak kullanabilmeniz ve dünyayı en güzel şekilde yaşanabilir bir yer olmaya götüren farkındalıklarla donanıp, bu farkındalıkları topluma sanatınızla aktarabilmeniz en temel arzumuzdur. Her biri alanında donanımlı akademisyen kadromuz, aynı zamanda sizlerle aynı yollardan geçmiş olan sanatçı ustalarınız olarak her zaman bu yolda sizlere destek olacaklardır. Fakültemizdeki eğitiminiz birlikte olacağımız ve ömür boyu sürecek uzun sanat yolculuğumuzun sadece başlangıcıdır. Bu yolda elde ettiğiniz tüm kazanımlar ve başarılar insanları estetik ve düşünsel değerlerin hazzı ile zenginleştirecek ve duyarlı kılacaktır. Sanatçı Zafer Gençaydın’ın dediği gibi duyarlı olmak bir bireyin yaşamında önemli olduğu gibi toplumların yaşamında da çok önemlidir. Çünkü “bilgisiz toplumlar cahil, ama duyarsız toplumlar barbar olurlar”. Bu önemli misyon doğrultusunda öncelikle sizlerin güvenli, mutlu ve verimli bir şekilde eğitim öğretiminizi sağlamayı amaçlayan şefaf ve öğrenci odaklı yönetimimiz, akademik ve idari kadromuzla büyük bir aile olarak yol alarak nice kurumsal ve kişisel başarılara imza atacağımız inancındayım.

 

Yaşamınıza ve sanatınıza hak ettiği emeği vererek, gayretle bilgi ve beceri ile donandıktan  sonra alnınızdaki ışıkla geleceğimizi aydınlatacak olan siz gençlersiniz. Hepinize Ata’mızın açtığı bu yolda başarılar diliyorum.

 

Sevgilerimle..

 

Prof. Yeşim Zümrüt