Öz Değerlendirme Raporları

Bölümlere ait öz değerlendirme raporlarına ekteki dosyalardan ulaşabilirsiniz

Ekler

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öz Değerlendirme Raporu.pdf
Grafik Tasarımı Bölümü Öz Değerlendirme Raporu.pdf
Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı Öz Değerlendirme Raporu.pdf
Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı Öz Değerlendirme Raporu.pdf
Resim Bölümü Lisans Programı Öz Değerlendirme Raporu.pdf
Seramik ve Cam Bölümü Öz Değerlendirme Raporu.pdf
Tekstil Tasarımı Bölümü Öz Değerlendirme Raporu.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)