Türk Müzik Kültüründe ve Dokumacılık Sanatında Sembolik Motifler - Çevrimiçi Söyleşi

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü çevrimiçi kariyer söyleşileri etkinliği kapsamında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU “Türk Müzik Kültüründe ve Dokumacılık Sanatında Sembolik Motifler” konulu çevrimiçi söyleşi etkinliğinde Bölümümüz öğrencileri ile buluşacaktır. Söyleşi Dr. Öğr. Üyesi Minara GULİYEVA JAMSHIDI’nin moderatörlüğünde 26 Mayıs saat 20:00’da herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecektir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)