97 Yıla 97 Yapıt - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Karma Sanal Sergisi

.

 

 

T.C.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

97 Yıla 97 Yapıt 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

Uluslararası Karma Sanal Sergisi 

29 Ekim - 29 Kasım 2020

 

“97 Yıla 97 Yapıt” sergimiz yurdumuzun birçok üniversitesinin güzel sanatlar fakültelerinden ve yurtdışından sanatçı öğretim üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. “97 Yıla 97 Yapıt” başlığı gereği yapıt ve sanatçı sayısı 97 olarak belirlenmişti. Bu nedenle 97. yapıttan sonra sergimize katılım için başvuran, yapıtlarını sergileyemediğimiz sanatçılara üzüntülerimizi bildirir, gösterdikleri ilgi için teşekkürlerimizi sunarız.

“97 Yıla 97 Yapıt” sergisi öğretim elemanı sanatçıların katıldığı, disiplinler arası bir sergi oldu. Sanatın her disiplininden birbirinden değerli yapıtları bu sergi toplamında görebileceğiz. Katılım koşulları gereğince gönderilecek yapıtların son üç yıl içine yapılmış olması da sergiye, günümüz sanatına ilişkin bilgilendirici bir özellik katmaktadır. Resim, heykel, seramik, grafik ve fotoğraf sanatlarının farklı arayışlar, yönelimler gösteren örneklerini bir arada görmek, sergi açma koşullarının güçleştiği bu salgın günlerinde sanat severleri sevindireceği ve sanat eğitimi alan öğrenciler için de yararlı olacağı kanısındayız.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını 97 yapıtla karşılıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılı bütün yurttaşlarımıza kutlu olsun! Cumhuriyet devrimleriyle toplumsal ve ekonomik alanda yapılan atılımlarla sağlanan gelişmeyle, emperyalizme karşı verdiği savaşta yorgun düşmüş yurttaşlarımızın yüzü gülmüş, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediğince “az zamanda çok ve büyük işler” başarılmıştır. Yine Atatürk’ün anlatımıyla: “Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.”

Kültür, sanat ve eğitim alanlarında da çağdaş kurum ve kuruluşlarla gelişimin önü açılmış, bir yandan Anadolu demir yoluyla, “demir ağlarla” örülürken; alanlarında iyi yetişmiş kültür-sanat insanlarımız da Anadolu gezileriyle çağdaş resmi, heykeli, mimariyi, şiiri, müziği örmüşlerdir. Bizi bugünlere erdirenlerin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!

Öncelikle “97 Yıla 97 Yapıt” sergisine yapıtlarıyla katılarak bizleri onurlandıran bütün sanatçılara sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu serginin düzenlenmesinde gerekli görevlendirmeleri yaparak, desteklerini esirgemeyen GSF Dekanı Sayın Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL’a ayrıca teşekkür ederiz.

Serginin organizasyonunda görev alan: Dr. Öğr. Üyesi Ezgi YEMENİCİOĞLU NEGİR, Dr. Öğr. Üyesi Ali Can METİN, Öğr. Gör. Vahid NOVRUZOV ve Arş. Gör. Ayşe EKİCİ’ye, yaptığı afiş tasarımı için Doç. Didem ÇATAL ve de sergimizi yayına hazırlayan Arş. Gör. Kaan KAYA’ya birlikte nice sergilere dileğiyle, sergi düzenleme sorumlusu olarak teşekkür ederim.

                                                                                                                                             Doç. Umut GERMEÇ

 

 

 

 

Republic of Turkey

Çanakkale Onsekiz Mart University

Faculty of Fine Arts

97 Works for 97 Years

October 29  Republic Day

International Virtual Group Exhibition

29 October - 29 November 2020

 


Our exhibition “97 Works for 97 Years” was met with great interest from the fine arts faculties of many universities and artists in our country and from abroad. The number of works and artists was determined as 97, in accordance with the title of the exhibition; “97 Works for 97 Years”. For this reason, we express our sorrow to the artists who applied to participate in our exhibition after the 97th work and whose works we could not exhibit, and we thank them for their interest.

“97 Works for 97 Years” exhibition was an interdisciplinary exhibition with the participation of artist academic members. We will be able to see valuable works from all disciplines of art in this exhibition. The fact that the works to be submitted in accordance with the conditions of participation were made within the last three years adds an informative feature to the exhibition regarding today's art. We believe that seeing the examples of painting, sculpture, ceramics, graphic and photography arts together that show different pursuits and orientations together will delight art lovers in these epidemic days when the conditions for opening exhibitions are difficult and will be beneficial for students who studying in arts.

We are welcoming the 97th anniversary of the foundation of our Republic with 97 works. Congratulations on the 97th anniversary of the foundation of our Republic to all our citizens! With the development provided by the advances made in the social and economic fields with the Republican revolutions, our citizens who were tired of the war against imperialism laughed and, as Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our republic, said, "more and more great works" were achieved in a short time. Once again as with Atatürk's words: "This is the biggest of the work, the foundation of the Republic of Turkey is Turkish heroism and the great Turkish culture."

In the fields of culture, art and education, development has been paved with contemporary institutions and organizations, while Anatolia is knitted with “iron nets” via the railway; our culture and arts people, who are well-educated in their fields, have also knitted contemporary painting, sculpture, architecture, poetry and music with their Anatolian tours. We bow respectfully before the memories of those who brought us to this day. Long live the Republic!

First of all, we would like to extend our endless thanks to all the artists who honored us by participating in the “97 Works to 97 Years” exhibition. Especially we would like to thank Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL Dean of Faculty of Fine Arts, for his support and making the necessary assignments for the organization of this exhibition.

I would like to thank Asst. Prof. Ezgi YEMENİCİOĞLU NEGİR, Asst. Prof. Ali Can METİN, Lect. Vahid NOVRUZOV and R.A. Ayşe EKİCİ, who took part in the exhibition organization, to Assoc. Prof. Didem ÇATAL for her poster design and to R.A. Kaan KAYA, who prepared our exhibition for publication, as the exhibition organizer. 

Assoc. Prof. Umut GERMEÇ

 

 

 

Sergi Düzenleme Kurulu Başkanı / Chairman of The Exhibition Organization Board

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL

 

Sergi Düzenleme Sorumlusu / Exhibition Organizer

Doç. Umut GERMEÇ

 

Sergi Düzenleme Kurulu / Exhibition Organization Board

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi YEMENİCİOĞLU NEGİR, 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Can METİN, 

Öğr. Gör. Vahid NOVRUZOV, 

Arş. Gör. Ayşe EKİCİ

 

Afiş Tasarım / Poster Design

Doç. Didem ÇATAL

 

Yayın Tasarımı / Publication Design

Arş. Gör. Kaan KAYA

 

 

 

Sanal Sergiyi "Etkinlik Fotoğraflarına" Tıklayarak İzleyebilirsiniz

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)