IJTAD “8 Mart” Özel Sayısı Makale Kabul Duyrusu

.

Güzel Sanatlar Fakültemiz tarafından ilk sayısı 2020 yılı Aralık ayında yayınlanan International Journal of Troy Art and Design (IJTAD), sanat ve tasarım alanına ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunabilecek makalelere yer vermektedir. Kapsamını; güncel sanat, grafik tasarım, animasyon, oyun tasarımı, seramik, geleneksel Türk sanatları, resim, endüstriyel tasarım,  disiplinler arası sanat ve tasarım alanlarındaki bilimsel çalışmaların oluşturduğu dergimiz, uluslararası hakemli bir dergi olup, yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

İkinci sayısı 2021 yılı Haziran ayında yayınlanacak olan dergimiz Mart ayında “8 Mart” özel sayısı yayınlamayı planlamaktadır. İlgili sayı kapsamında, 08.01.2021 tarihi itibariyle “Sanat ve Kadın”, “Tiyatro ve Kadın”, “Moda ve Kadın”, “Tasarım ve Kadın”, “Sanat Ortamında Girişimci Kadın”, “Estetik ve Kadın” konu başlıkları ile ilgili makalelerin kabulüne başlanmıştır. Dergimizin “8 Mart” özel sayısı sayısı için makalelerin son gönderim tarihi 15 Şubat 2021’dir. Yazarlar derginin web sayfası troyart.dergi.comu.edu.tr üzerinden makalelerinizi gönderebilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.  

 

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL

Dekan V.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)