Komisyonlar - Koordinatörlükler

 

 

Kalite Güvencesi Alt Komisyonu

 

Prof. Dr.Dinçay KÖKSAL

Başkan

 Prof. Canan ATALAY AKTUĞ

Üye

Doç. Evren KARAYEL GÖKKAYA

Üye

 

Kalite Güvencesi Birim Temsilcileri

 

Grafik Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Deniz KÜRŞAD

Tekstil Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÖZCAN

Resim Bölümü

Dr. Öğr.ÜyesiH. Cenk  BEYHAN

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Öğr. Gör. Mustafa HOŞNUT

Seramik ve Cam Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Müjde YÜCEL COŞAR

Tiyatro Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi H. Esra ÇİZMECİ AVCI

             

Erasmus Koordinatörleri

 

Fakülte Koordinatörü

Doç. Evren KARAYEL GÖKKAYA

Grafik Tasarımı Bölümü

Doç. Didem ÇATAL

Tekstil Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Aylin ÖZCAN

Resim    Bölümü

Doç. Gülderen GÖRENEK BEYAZ

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Öğr. Gör. İsmail ÖZTÜRK

Seramik ve Cam Bölümü

Öğr. Gör. Şeyma BİL

Tiyatro Bölümü

Öğr. Gör. Vecihe Özge ZEREN

 

Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Yrd. Doç. H. Cenk  BEYHAN

Grafik Tasarımı Bölümü

Doç. Didem ÇATAL

Tekstil Tasarımı Bölümü

Öğr. Gör. Şule GÜNAL

Resim    Bölümü

Prof. İhsan DOĞRUSÖZ

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Arş. Gör. Zeynep AROL

Seramik ve Cam Bölümü

Arş. Gör. Savaş ELMAS

Tiyatro Bölümü

Arş. Gör. Zafer ÖNCÜL

 

Farabi Programı Koordinatörlüğü

 

Kurum Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi H. Cenk  BEYHAN

Grafik Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Seyhan BOZTEPE

Tekstil Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÖZCAN

Resim    Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi H. Cenk BEYHAN

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Öğr. Gör. İsmail ÖZTÜRK

Seramik ve Cam Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Müjde YÜCEL COŞAR

Tiyatro Bölümü

Arş. Gör. Zafer ÖNCÜL

 

 

 

ECTS  Koordinatörlüğü

 

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr.Üyesi Deniz KÜRŞAD

Grafik Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Deniz KÜRŞAD

Tekstil Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Aylin ÖZCAN

Resim    Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Gülderen GÖRENEK BEYAZ

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Arş. Gör. Zeynep AROL

Seramik ve Cam Bölümü

Öğr. Gör. D.Berna BATUR GÜNDÜZ

Arş. Gör. Savaş ELMAS

Tiyatro Bölümü

Arş. Gör. Zafer ÖNCÜL

 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

 

Grafik Tasarımı Bölümü

Doç. Didem ÇATAL

Dr. Öğr. Üyesi Seyhan BOZTEPE

Dr. Öğr. Üyesi Deniz KÜRŞAD

Tekstil Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Aylin ÖZCAN

Prof. İhsan DOĞRUSÖZ

Öğr. Gör. Şule GÜNAL

Resim    Bölümü

Prof. İhsan DOĞRUSÖZ

Doç. Evren KARAYEL GÖKKAYA

Dr. Öğr. Üyesi Umut GERMEÇ

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL

Öğr. Gör. Mustafa HOŞNUT

Öğr. Gör. İsmail ÖZTÜRK

Öğr. Gör. Zerrin GÜZEL

Seramik ve Cam Bölümü

Doç. Yeşim ZÜMRÜT

Doç. M. Fatih KARAGÜL

Öğr. Gör. M. Berrin KAYMAN KARAGÜL

Tiyatro Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi H.Esra Çizmeci AVCI

Öğr. Gör. Buket DENİZ

Öğr. Gör. Vecihe Özge ZEREN

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Risk Değerlendirme Komisyonu

 

Fakülte

Doç. Hakan DALOĞLU

Grafik Tasarımı Bölümü

Arş. Gör. Kaan KAYA

Tekstil Tasarımı Bölümü

Arş. Gör. Şule ÖZTÜRK

Resim    Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gülderen GÖRENEK BEYAZ

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Arş. Gör. Zeynep AROL

Seramik ve Cam Bölümü

Arş. Gör. Savaş ELMAS

Tiyatro Bölümü

Arş. Gör. Zafer ÖNCÜL