Kuruluş  
Misyon - Vizyon
İdari Yapı
Akademik
Yönetim Kurulu
Fakülte Kurulu
Komisyonlar - Koordinatörlükler
Öğrenci Temsilciliği
Mezunlar

Akademik Kadro

 

     Geleneksel Türk Sanatları

          Bölüm Başkan Vekili

          Öğr. Gör. Mustafa HOŞNUT
          Tel: 286 218 0018 / * E-mail: mhosnut@comu.edu.tr

           Öğretim Üyeleri / Görevlileri

           Yrd. Doç. Halide OKUMUŞ
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: halideokumus@yahoo.com

           Öğr. Gör. D. Berna GÜNDÜZ
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: bgunduz@comu.edu.tr

           Öğr. Gör. İsmail ÖZTÜRK
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: ismailozturk@comu.edu.tr

           Öğr. Gör. Coşkun YANAR
           Tel: 286 218 0018 / E-mail: cyanar@comu.edu.tr

           Araştırma Görevlileri

           Arş. Gör. Zeynep AROL
           Tel: 286 218 00 18 / * E-mail:zeyneparol@hotmail.com

     Grafik Bölümü  

           Bölüm Başkanı

           Yrd. Doç. Didem ÇATAL
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: didem_catal@hotmail.com

           Öğretim Üyeleri / Görevlileri

           Yrd. Doç. Seyhan BOZTEPE
           Tel: 286 218 0018 /

           Araştırma Görevlileri

           Arş. Gör. Deniz KÜRŞAD
           
Tel: 286 218 00 18 /

     Resim Bölümü

           Bölüm Başkanı

           Prof. Canan ATALAY AKTUĞ
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: atalay.canan@gmail.com

           Öğretim Üyeleri / Görevlileri

           Doç. İhsan DOĞRUSÖZ
           Tel: 286 218 0018 / * idogrusoz@comu.edu.tr

           Yrd. Doç. Hakan DALOĞLU
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: hakan@hakandaloglu.com

           Yrd. Doç. H. Cenk BEYHAN
           Tel: 286 218 0018 / 2892 * E-mail: cnkbeyhan@yahoo.com

           Yrd. Doç. Umut GERMEÇ
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: umutgermec@gmail.com

           Öğr. Gör. Vahit NOVRUZOV
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: vahidart@comu.edu.tr

           Öğr. Gör.Ezgi Yemenicioğlu NEGİR
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail:

           Okt. Samet DOĞAN
           Tel: 286 218 0018 / 2803 * E-mail: sametdogan@comu.edu.tr

           Araştırma Görevlileri

           Arş. Gör. Evren KARAYEL GÖKKAYA
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail:

           Arş. Gör. Gülderen GÖRENEK
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail:

           Arş. Gör. Mert YAVAŞCA
           Tel: 286 2180018 / * E-mail: yavascamert@gmail.com

           Arş. Gör. Güliz BAYDEMİR
           (35. madde ile MSGSÜ'de görevli)

     Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü

           Bölüm Başkanı

           Doç. Dr. Adnan ÇEVİK
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: acevik@comu.edu.tr

           Öğretim Üyeleri / Görevlileri

            Öğr. Gör. Şahine HATİPOĞLU
            Tel: 286 218 00 18 /

            Öğr. Gör. Buket DENİZ
            Tel: 286 218 0018 / * E-mail: denizbuket@gmail.com

            Öğr. Gör. Vecihe Özge ZEREN
            Tel: 286 218 0018 / * E-mail: ozgezeren@comu.edu.tr

            Öğr. Gör. Yonca YÜKSEL
            Tel: 286 218 0018 / * E-mail: yyuksel@comu.edu.tr

           Araştırma Görevlileri

            Arş. Gör. Zafer ÖNCÜL
            Tel: 286 218 0018 / * E-mail: zaferoncul@comu.edu.tr

    Seramik Bölümü

           Bölüm Başkanı

           Doç. Yücel BAŞEĞİT
           Tel: 286 218 0018 /
* yucelbas@yahoo.com

           Ögretim Üyeleri / Görevlileri

           Doç. Ayşe GÜLER
           Tel: 286 218 0018 / * aguler@comu.edu.tr

           Yrd. Doç. Fatih KARAGÜL
           Tel: 286 218 0018 /
* fkaragul@comu.edu.tr

           Öğr. Gör. Ergün ARDA
           Tel: 286 218 0018 /

           Öğr.Gör. Seyfullah BÜYÜKÇAPAR
           Tel: 286 218 0018 / * mbkayman@comu.edu.tr

           Öğr.Gör. M. Berrin KAYMAN
           Tel: 286 218 0018 / * mbkayman@comu.edu.tr

           Uzman

           Uzm. Necati IŞIK
           Tel: 286 218 0018 / * nisik@comu.edu.tr

           Uzm. Şeref Doğan
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: serefinseramik@gmail.com

           Araştırma Görevlileri

           Arş. Gör. Yeşim ZÜMRÜT
           Tel: 286 218 0018 /

           Arş. Gör. Savaş ELMAS
           Tel: 286 218 0018 / * savaselmas25@hotmail.com

              Arş. Gör. Müjde YÜCEL COŞAR
              Tel: 286 218 00 18 / * mujdeyucel@gmail.com

 

     Tekstil Bölümü

           Bölüm Başkanı

           Öğr. Gör. Mehmet ERİM
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: merim@comu.edu.tr

           Öğretim Üyeleri / Görevlileri

           Öğr. Gör. Dr. Aylin ÖZCAN
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: aylinozc@gmail.com

           Öğr. Gör. Şule GÜNAL
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: sulerim@hotmail.com

           Öğr. Gör. Eşref BÜLENT
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: ebulent@comu.edu.tr

           Öğr. Gör. Zerrin GÜZEL
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: zguzel@comu.edu.tr

           Araştırma Görevlileri

           Arş. Gör. Şule ÖZTÜRK
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail:

     Temel Eğitim Bölümü

           Bölüm Başkanı

           Yrd. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY
               Tel: 286 218 0018 /

           Öğretim Üyeleri / Görevlileri

           Yrd. Doç. Dr. Gül SARİDİKMEN
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: gulsaridikmen@yahoo.com

           Öğr. Gör. Metin BALCI
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: mbalci@comu.edu.tr

           Öğr. Gör. Zeynep Künelgin AKBAŞ
           Tel: 286 218 0018 / * E-mail: zkunelgin@mynet.com

           Araştırma Görevlileri

           Arş. Gör. Erdem SALCAN
            (35. madde ile görevli)

 

 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2010 gsf@comu.edu.tr