Kuruluş

Güzel Sanatlar Fakültesi 19.09.1997 tarih ve 23115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu kararıyla 09.09.1997 de kurulmuştur. 1999-2000 eğitim - öğretim yılı başında Anafartalar Kampüsü'nde büro açılmış ve alt yapı çalışmalarına başlanmıştır.
Müracaatımız sonunda YÖK'ün 29.02.2000 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 sayılı kanunun 3. maddeleri uyarınca bölüm, anasanat dalı ve sanat dallarından oluşması kararı 07.03.2000 tarih ve 531-4897 nolu resmi yazı ile bildirilmiştir.

2000-2001 eğitim - öğretim yılı başında Terzioğlu Kampüsü Ç.M.Y.O. binasının 3. katına taşınılmıştır. Öğretim dili Türkçe'dir. Fotoğraf ve Heykel Bölümü henüz öğrenci almamaktadır.