Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Güvencesi Kurulu

Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Alt Komisyonu

Prof.Dr. Dinçay KÖKSAL Başkan
Prof.Canan ATALAY AKTUĞ Üye
Doç. Evren KARAYEL GÖKKAYA Üye

Kalite Güvencesi Temsilcileri

Doç.Hakan DALOĞLU Resim Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Deniz KÜRŞAD Grafik Tasarım Bölümü
Arş.Gör. Şule ÖZTÜRK Tekstil Tasarım Bölümü
Öğr.Gör. Mustafa HOŞNUT Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi H.Esra ÇİZMECİ AKSU Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Müjde YÜCEL COŞAR Seramik ve Cam Bölümü