Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Güvencesi Kurulu

Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Alt Komisyonu

Prof.Dr. Dinçay KÖKSAL Başkan
Prof. İhsan DOĞRUSÖZ Üye
Doç. Yeşim ZÜMRÜT Üye

Kalite Güvencesi Temsilcileri

Doç.Hakan DALOĞLU Resim Bölümü
Yrd.Doç. Deniz KÜRŞAD Grafik Tasarım Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Aylin ÖZCAN Tekstil Tasarım Bölümü
Öğr.Gör. Mustafa HOŞNUT Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Öğr.Gör. Vecihe Özge ZEREN Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü
Arş.Gör.Dr. Müjde YÜCEL COŞAR Seramik ve Cam Bölümü