Tiyatro Bölümü

Tiyatro bölümü 2002 yılında kurulmuştur. Tiyatro bölümünde öğretim dili Türkçe olup, sekiz yarıyıl (4 yıl) kesintisiz örgün öğretim yapılmaktadır. YKS puanı ve özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alınır. Bölümde temel oyunculuk ve destek derslerinin yanı sıra kuramsal dersler de verilir. Derslerin üçte ikisi uygulamalı üçte biri de kuramsaldır. Klasikten moderne çeşitli oyunculuk teknikleri öğretilmektedir. İlk dört dönemdeki oyunculuk derslerinden sonra, öğrencilerin kendi sentezlerini oluşturmalarına yardımcı olacak farklı bakış açılarını kazandıracak çeşitli anlayışlar tanıtılır. Son dört dönemde öğrencilerin kazandıkları bilgileri uygulayabilecekleri dersler verilmekte ve oyun sahneleme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca sekiz yarıyıl boyunca öğrencilere sanatsal duyarlıklarını arttıracak ve kendilerini geliştirecek seçmeli dersler de verilmektedir.

Akademik Kadro

Ünvan

Adı Soyadı

Görevi

Dahili No

Oda No

E-Mail

Dr. Öğr. Üyesi

H.Esra ÇİZMECİ AVCI

Bölüm Başkan V.

3050

 

esracizmecicomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Şebnem YÜKSEL

 

 

 

sebnemyukselcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Vecihe Özge ZEREN

 

3138

130

vozgezerencomu.edu.tr

Öğr. Gör.

Buket DENİZ

 

3147

127

denizbuketgmail.com

Öğr. Gör.

Yonca YÜKSEL

 

3131

117

yyukselcomu.edu.tr

Arş. Gör.

Zafer ÖNCÜL

 

3138

130

zaferonculcomu.edu.tr

Arş. Gör.

Özge BOZDOĞAN

     

ozgebozdogananadolu.edu.tr

 

Sahnelenen Oyunlar

Uluslararası İlişkiler ve Araştırma Projeleri tıklayınız..

Bitirme Ödevleri

Mezunlar

İletişim


Tel: 286-218 0018 / 3011
Faks: 286-218 0536
E-posta: sahnecomu.edu.tr

ÇOMÜ GSF Tiyatro Bölümü
Terzioğlu Yerleşkesi
17100 Çanakkale