Tiyatro Bölümü

Sevgili Öğrenci Adaylarımız,

Yepyeni bir Tiyatro Bölümü ile karşınızdayız! Üç yıldır gerçeğe dönüştürmek için çalıştığımız bir hayalimiz vardı. Bu hayalin birinci basamağı, uygulama ve kuram derslerinin birbirini beslediği, dans ve hareket çalışmalarının ağırlıklı olduğu, performans araştırmaları alanının teorik ve pratik verilerinden beslenen bir oyunculuk lisans programı kurmaktı. Çalışmalarına devam ettiğimiz ikinci ve üçüncü basamaklar ise nitelikli ve orijinal araştırma projelerine öncülük edecek Tiyatro ve Performans Araştırmaları yüksek lisans ve doktora programlarını kurmaktı. Bu hayali gerçekleştirmek için çalışmalarımıza çok yönlü yaratım süreçlerine açık, özgür düşünebilen, değişen sosyal ve ekonomik koşullara uyum sağlayan ve bu koşullarda üretmeye devam edebilen bireyler yetiştirme arzusuyla başladık. Bu hayalimizin birinci basamağını 2019 yılında Tiyatro Bölümü bünyesinde yepyeni bir müfredat ile Oyunculuk Programını kurarak gerçekleştirdik. Genç, dinamik, kültürlerarası ve disiplinlerarası projelerle beslenen, birikimlerini sizlerle paylaşma arzusu içinde olan güçlü bir akademik kadro ile 2020 yılında öğrencilerimizle buluşmaya hazırız. Sizler için tiyatronun tüm sosyal ve sanatsal ifade biçimlerini kucaklayan, ritüel, dans, müzik, şiir, hikaye anlatımı, gündelik yaşamda performans gibi birçok alanın birlikte deneyimlenebileceği bir keşif ortamı oluşturduk.

Bölümümüzün misyonu tiyatronun tarihsel ve teorik verilerini analiz eden, elde ettiği verilerle özgürce düşünce üretebilen, düşüncelerini bilimsel ya da sanatsal bir ifadeye dönüştürürken çok yönlü araştırmalar yapabilen, eleştirel bakışa ve disiplinler arası çalışmaya yatkın zihinlerin birlikte üretebilecekleri bir laboratuvar oluşturmaktır. Dört yıllık lisans programında, Oyunculuk, Doğaçlama, Dans, Hareket, Performans, Ses Eğitimi, Konuşma Eğitimi, Oyun Çalışması, Sahne Tasarımı, Uygulamalı Dramaturgi, Tiyatro Tarihi ve Teorisi, Oyun İncelemesi, ve Türk Tiyatrosu gibi dersler yer almaktadır. Uygulama ve kuramsal derslere eşit ağırlıkta önem verilerek yenilenmeye ve geliştirilmeye açık bir bakış açısıyla hazırlanmış olan öğretim programımız, mezunlarımızın çağdaş birer tiyatro insanı olarak yetiştirilmelerinin yanı sıra lisansüstü eğitime devam edebilmeleri için gereken donanımı da sağlamayı hedeflemektedir.

Bu öğretim programı sayesinde bedeni temel alarak düşünmenin ve üretmenin tiyatral yaratım sürecinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu gerçeğinden yola çıkarak, uzam ve mekân çalışmaları bağlamında oyuncunun içinde bulunduğu alan ile etkileşimini detaylı bir biçimde kavraması ve dönüştürebilmesine olanak sağlamış olduk. Derslerde yapacağınız çalışmalarda tiyatro ve toplum ilişkisini her yönüyle araştırma fırsatı bulacaksınız. Yaratım süreçlerinizde ise günümüze kadar belirlenmiş tarihsel, sosyal, kültürel ilkelerin ve sanat anlayışlarının ötesine geçerek özgürce, her koşulda duygu ve düşüncelerinizi üretime dönüştürebilme yetisini kazanmaya doğru yol alacaksınız.  Öğretim programımızda alacağınız derslerin yanı sıra sizleri ulusal ve uluslararası atölye çalışmaları, seminerler, tiyatro, dans ve performans gösterimleri gibi etkinliklerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamlı etkinliklerle kendinizi sürekli geliştirebilmeniz, farklı mekan ve koşullarda kendinizi etkin bir biçimde ifade edebilmeniz ve sektörle erken bir dönemde tanışmanız mümkün olacaktır. 

Hepinize şimdiden başarılar dileriz…

Tiyatro Bölümü

 

 

Akademik Kadro

 

Doç. Dr. H. Esra ÇİZMECİ

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk bölümünden mezun olan H. Esra Çizmeci, lisans öğrenimi süresince Gönül Ülkü & Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda oyuncu olarak çalıştı. Lisans eğitimini tamamladığı yıl New York’a taşınarak, Manhattan’da çeşitli tiyatro ve performans gruplarında yönetmen asistanlığı, oyunculuk, sahne amirliği gibi görevler üstlendi.  Yüksek Lisans eğitimine City University of New York'un Oyunculuk Bölümü’nde Master of Fine Arts derecesini alarak başladı. 2007 yılının başında, üniversite tarafından sağlanan bir burs ile Tiyatro Tarihi ve Eleştirmenlik Bölümü’nde ikinci yüksek lisansını tamamladı. Yüksek Lisans araştırmalarına devam ettiği yıllarda New York’da çeşitli off-broadway tiyatro gruplarında oyuncu olarak görev aldı, sanat ve eğitim kurumlarında Ezilenler Tiyatrosu çalışmaları yürüttü ve 2005 ve 2010 yılları arasında Bronx ve Brooklyn’in düşük gelirli semtlerinde Teaching Artist (Öğreten Sanatçı) olarak çeşitli devlet liselerinde dezavantajlı gruplar ile tiyatro ve performans projeleri yürüttü. 2006 ve 2007 yıllarında solo performans projeleri üzerine çeşitli araştırmalar yaptı ve bu araştırmaların sonucunda kadının toplumdaki yeri üzerine yürüttüğü alan çalışmalarını kaynak alarak Kadına Şiddet isimli bir performans projesi geliştirdi. 2010 yılında Sacred Heart Tam Burslu Öğrenci statüsünü kazanarak Londra’da Roehampton Üniversitesi’nde Drama, Tiyatro ve Performans alanında Ph.D. programına başladı. Doktorasına devam ettiği yıllarda Londra’da, New York’da ve Türkiye’de ritüel ve performans üzerine çeşitli alan araştırmaları yürüttü. 2012 yılında, İstanbul’da sürdürdüğü 6 aylık bir alan çalışması sonucunda Palgrave Yayınevi’nin bastığı Performing Religion in Public başlıklı kitapta “Performing Sufism in Private and Public” adı altında bir bölümü yayınlandı. 2015 yılında doktora programını tamamlayana kadar Türkiye’de çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2016 ve 2017 yıllarında Sufi yaşamı ve ritüelleri üzerine araştırmalarını sürdürdü ve yine bu alanda 2017 yılında Intellect ‘in çıkardığı Dance, Movement and Spiritualities başlıklı dergisinde bir makalesi yayınlandı. 2018 yılında tamamladığı ritüel, performans, ve biçimsizlik üzerine yürüttüğü araştırma projesi, “Performing Sufi Disfiguration” başlığı altında Routledge Yayınevi’nin en saygın akademik dergilerden biri olan Performance Research’de yayınlandı. 2019 yılında Mitos Boyut Yayınevi ile birlikte performans ve teatrallik üzerine yazdığı incelemeleri derlediği Performance and Theatricality: Multifaceted Perspectives başlıklı kitabını yayınladı. Şu sıralar, Routledge tarafından Londra’da yayınlanması planlanan Türkiye’de Sufi performansı konulu kitap projesi üzerine çalışmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem YÜKSEL

Lisans eğitimini London Contemporary Dance School’da(2001), Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik derecelerini, 2002-2016 yılları arasında eğitmenlik yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans ASD’nda tamamladı. 2016 yılında kurumdaki Araştırma Görevlisi pozisyonundan ayrıldı. 2019 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak akademik hayata geri döndü. Singapur'dan Kuzey Amerika'ya birçok ülkede ve Avrupa’dan Türkiye'ye birçok şehrin önde gelen dans festivallerinde sahneye çıkan Yüksel, Sanatta Yeterlik tezini farklı disiplinler ile dansın etkileşimi ve disiplinler arası geçirgenlik üzerine tamamlamıştır. 2010 yılından itibaren kendisine hareket, yaratım ve hayata dair farklı bir boyut açan Skinner Releasing Tekniği’ne (SRT) yöneldi. Ülkede bu tekniğin eğitmeni olmaya hak kazanmış 5 kişiden biri olarak, 2016'da eğitmen eğitiminin 1. modülünü Skinner Releasing Enstitüsü'nün tam bursuyla tamamladı. Şu anda SRT’nin akıcı bir uzantısı ve daha fazlası olan Open Source Forms tekniğinin eğitmenliği üzerinde, çok değerli bir doğaçlama sanatçısı ve eğitmen olan Stephanie Skura ile pratiklerine devam ediyor. Sanat yaratımı alanında müzik ve dansın an’da bir araya geldiği doğaçlama performanslara, etkileşimli yerleştirmelere ve video projelerine odaklanıyor. Dansın ve sanatın bir hem seyirci hem uygulayıcı için bir meditasyon haline dönüşmesini, meditatif hal ile doğaçlama arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Yüksel’in dersleri, doğa ile ahenk içinde, evrendeki her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu görüşünü besleyen bütünsel bir yaklaşıma sahip olup 360 derece farkındalık hali ve tüm farkındalıklarla dünyaya yaratıcı bir şekilde karşılık verme fikrini desteklemektedir. 

 

Dr.Öğr.Üyesi Vecihe Özge ZEREN

2006 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. 2011 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tiyatro Anabilim Dalı, Tiyatro Kuramları, Eleştiri ve Dramaturgi Yüksek Lisans Programı’ndan “Gerçekçi Tiyatroda Kurucu Bir Unsur Olarak Sahne Direktifleri” başlıklı teziyle mezun oldu. 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sahne Sanatları Doktora Programı’ndan “Günümüz Türk Tiyatrosunda Gerçekliğin Temsili Sorunsalı ve 2000 Sonrası Oyun Metinlerinde Yansıması” başlıklı teziyle mezun oldu. 2013 yılında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde (bölümün 2019 öncesindeki ismi Sahne ve Görüntü Sanatları’dır) Aralık 2019’dan bu yana Dr.Öğr.Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tiyatro tarihi ve kuramları alanındaki akademik çalışmalarının yanı sıra tiyatro eleştirmenliği ve dramaturgi çalışmalarını da sürdürmektedir.

 

Dr.Öğr.Üyesi Melahat ÇEVİK

Atatürk Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü/Sahne Tasarımı Anasanat dalından mezun olmuştur. Lisansını George Bühchner’in Woyzeck adlı Oyununun Sahne Tasarımı Lisans tez çalışmasıyla 1998 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisansını, Çağdaş Alman Sahne Tasarımcılarından Günther Schneider Siemssen’in Sahne Tasarımına getirdiği Boyutlar, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü/ Sahne Sanatları Bölümü Ağustos 2007’de tamamlamıştır. Doktorasını, Tarihsel Gelişim Sürecinde Ballet Russes’in Sahne Tasarımına Yansıması, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü/Sahne Sanatları Bölümü Ağustos 2013 ’de tamamlamıştır.

 

Öğr. Gör. Yonca YÜKSEL

1991-1995 yılları arasında Ankara Anadolu güzel sanatlar lisesinde ilk müzik eğitimine başlayan Yonca Yüksel, 1995 yılında Gazi üniversitesi eğitim fakültesi müzik öğretmenliği bölümünü kazanarak ses eğitimi çalışmalarına başlamıştır. 1999 yılında müzik öğretmeni olarak atanmış ve üç yıl millî eğitim ve özel okullarda müzik öğretmeni olarak çalışmıştır. 2002-2004 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümününde ses eğitmeni alanında okutman olarak çalışmış, yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümünde ses eğitimi repertuarına katkıda bulunan bir tez ile tamamlamıştır. 2003’ten bu yana bölümde ses eğitimi derslerini sürdüren Yüksel halen bölümde görevini sürdürmektedir. Yüksel, 2005 yılında Senem Diyici’nin Ses Eğitimi seminerine katılmıştır. Kendisi görev süresi boyunca birçok ulusal ve uluslararası festivallerde konserler vermiş, özel resitalleri olmuştur. Ögrencileri ile birçok tiyatro şarkıları konseri yapmıştır.

 

Öğr. Gör. Buket DENİZ

1 şubat 1977 İstanbulda doğdu. İstanbul Üniversitesi İngiliz dili ve Edebiyatı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Dans bölümü lisans mezunu. Formasyon eğitimi almıştır. Anadolu Üniversitesi felsefe lisans bölümü öğrencisi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünde tamamladı. Bağlı bulunduğu bölüm içinde, il içindeki yerel festivallerde ve ulusal ve uluslararası projelerde yönetmen, dramaturg, dansçı ve koreograf olarak yer almıştır. İngilizce seviyesi gelişmiş 2019 YDS1 91.250 A Seviye puanına sahiptir. Hareket Dans, Uygulamalı Dramaturji, Sanat Kuramları, Ritim Eğitimi ve Dans, Yaratıcı Drama, Mitoloji, Teknik Tasarım, Oyun Projesi derslerinin yürütücülüğünü yaptı.  Türkiye Dans Sporları Federasyonu Arjantin Tango ve Serbest Stil yardımcı Antrenör ve Antrenör Belgesine sahiptir ve uzmanlık alanlarında eğitmenliğini sürdürmektedir.Yaratıcı Drama Eğitmenliği, Pilates mat Eğitmenliği, Yaşam Koçluğu, Öğrenci Koçluğu, Biyometrik yüz okuma ve profil tanımlama, Montessori eğitmenliği, Hikaye ve Masal anlatıcılığı eğitici eğitimi, Masal Terapisi, Yoga Öğretme Sanatı sertifakalarına sahiptir. Sanat psikoterapileri derneği üyesidir. 

 

Arş. Gör. Zafer ÖNCÜL

Zafer Öncül, 2011 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunlarda yer aldı. Ertesi yıl mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programı’ndan “Natüralist Oyunculuk Yolunda Önemli Bir Durak: Eric Morris” başlıklı teziyle mezun olup, aynı bölümde doktora eğtimine başladı. Araştırma görevlisi olarak çalışırken birçok dersi asiste etti, bölüm oyunlarında oyuncu, yönetmen yardımcısı ve yönetmen olarak yer aldı. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı tiyatro festivallerine katıldı. Son dönemde komedi oyunculuğu üzerine araştırmalar yapmaktadır.

 

 

Ünvan

Adı Soyadı

Görevi

Dahili No

Oda No

E-Mail

Doç. Dr.

H.Esra ÇİZMECİ AVCI

Bölüm Başkanı

17035

217

esracizmecicomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Melahat ÇEVİK   17019    

Dr. Öğr. Üyesi

Şebnem YÜKSEL

  17032 222

sebnemyukselcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Vecihe Özge ZEREN

 

17022

130

vozgezerencomu.edu.tr

Öğr. Gör.

Buket DENİZ

 

17018

127

denizbuketgmail.com

Öğr. Gör.

Yonca YÜKSEL ÜZÜMCÜOĞLU

 

17013

117

yyukselcomu.edu.tr

Arş. Gör.

Zafer ÖNCÜL

 

17022

130

zaferonculcomu.edu.tr

Arş. Gör.

Özge BOZDOĞAN

35. Madde ile görevli    

ozgebozdogananadolu.edu.tr