Tekstil Tasarımı

MİSYON VE VİZYON (BÖLÜM TANIMI)

Tekstil Tasarım Bölümünde öğretim dili Türkçe olup, sekiz yarıyıl (4 yıl) kesintisiz Örgün Öğretim yapılmaktadır. YGS puanı ve Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alınır.

Misyonumuz öğrencilerin;

•     Yükseköğretimin amacına, ülkenin bilim politikasına, toplumun yüksek düzeyde ve çeşitli kademelerindeki insan gücü gereksinimine göre ilgi, yetenekleri doğrultusunda yetişmelerini sağlamak,
•     Bilimsel ve sanatsal alanlarda araştırmalar ve faaliyetler yapmalarını teşvik etmek,
•     Çağdaş,
•     Yapıcı,
•     Yaratıcı,
•     Gelişmeleri takip eden,
•     Kazandığı bilgi, beceri ve davranışları meslek hayatına adapte edebilen,
•     Ulusal kültürümüze saygılı, çevreci, insan hak ve özgürlüğünü ilke edinen,
•     Eleştiriye açık, rekabetçi, emeğe ve fikre saygılı, etik değerlere sahip, ekip olarak çalışmaya uygun,
•     Sorumluluk üstlenmeyi ilke edinmiş kendi alanında seçkin bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
Vizyonumuz;

•     Tekstil Tasarımı Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin geliştirdiği yeni fikirleri, tasavvurları, etkin olarak uygulayabileceği fizikî ortamları sağlamak,
•     Tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım süreçlerini uygulamalarını sağlamak,
•     Teknik bilginin estetik değerler ve teknolojik imkânlarla kubaşık öğrenme yöntemi ile yürütülmesini sağlamak,
•     Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin tekstil ve giyim endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli tasarımcı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yürütülmesi sağlamak,
•     Teknoloji, moda, sanat ve tekstil ile ilgili gelişmeleri sürekli takip eden bireylerin yetişmelerini sağlamak, teknik bilgiyi, beceriyi ve tasarım ilkelerini hem kitle üretim sektöründe hem de sanatsal yönde kullanabilen öğrenciler yetiştiren kurumlar arasında yer almak,
•     Baskı, Dokuma ve Giyim Sanat Dalları ile ihtiyaç durumunda açılacak diğer dallarda yer alan kuramsal ve uygulamalı dersler ile öğrenciyi en üst seviyede teknik bilgi, beceri ile donatmak,
•     Öğrencinin yeni fikirlerini, tasavvurlarını yaratıcı yeteneği ile birleştirmesini sağlamak,
•     Baskı, Dokuma ve Giyim Sanat alanlarında desen, baskı, dokuma ve giyim tasarımlarında toplumun beklentileri doğrultusunda ürünler ortaya çıkarmasını sağlamak,
•     Gelişen ve değişen evrensel bir sistem içerisinde kendi alanı ile ilgili faaliyetlerde özgüven ve özveri ile yer almasını sağlamak,
•     Disiplinler arası bilginin bakış açısını geliştireceği bilincini kazandırmaktır.

 

Akademik Kadro

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Dr.Öğr.Üyesi Aylin ÖZCAN Bölüm Başkanı  3065 219 aylinozcgmail.com
Öğr. Gör. Mehmet ERİM   3070 221 merimcomu.edu.tr
Öğr. Gör. Şule GÜNAL   3066 214  Sul-erhotmail.com
Öğr. Gör. Eşref BÜLENT

(2547 Sayılı Kanunun 13/b-4

maddesi uyarınca görevli)

3067 235  esrefb_1hotmail.com
Arş. Gör. Şule ÖZTÜRK   3139 128 ozturksulegmail.com