Tekstil Tasarımı

MİSYON VE VİZYON (BÖLÜM TANIMI)

Tekstil Tasarım Bölümünde öğretim dili Türkçe olup, sekiz yarıyıl (4 yıl) kesintisiz Örgün Öğretim yapılmaktadır. YGS puanı ve Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alınır.

Misyonumuz öğrencilerin;

•     Yükseköğretimin amacına, ülkenin bilim politikasına, toplumun yüksek düzeyde ve çeşitli kademelerindeki insan gücü gereksinimine göre ilgi, yetenekleri doğrultusunda yetişmelerini sağlamak,
•     Bilimsel ve sanatsal alanlarda araştırmalar ve faaliyetler yapmalarını teşvik etmek,
•     Çağdaş,
•     Yapıcı,
•     Yaratıcı,
•     Gelişmeleri takip eden,
•     Kazandığı bilgi, beceri ve davranışları meslek hayatına adapte edebilen,
•     Ulusal kültürümüze saygılı, çevreci, insan hak ve özgürlüğünü ilke edinen,
•     Eleştiriye açık, rekabetçi, emeğe ve fikre saygılı, etik değerlere sahip, ekip olarak çalışmaya uygun,
•     Sorumluluk üstlenmeyi ilke edinmiş kendi alanında seçkin bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
Vizyonumuz;

•     Tekstil Tasarımı Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin geliştirdiği yeni fikirleri, tasavvurları, etkin olarak uygulayabileceği fizikî ortamları sağlamak,
•     Tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım süreçlerini uygulamalarını sağlamak,
•     Teknik bilginin estetik değerler ve teknolojik imkânlarla kubaşık öğrenme yöntemi ile yürütülmesini sağlamak,
•     Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin tekstil ve giyim endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli tasarımcı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yürütülmesi sağlamak,
•     Teknoloji, moda, sanat ve tekstil ile ilgili gelişmeleri sürekli takip eden bireylerin yetişmelerini sağlamak, teknik bilgiyi, beceriyi ve tasarım ilkelerini hem kitle üretim sektöründe hem de sanatsal yönde kullanabilen öğrenciler yetiştiren kurumlar arasında yer almak,
•     Baskı, Dokuma ve Giyim Sanat Dalları ile ihtiyaç durumunda açılacak diğer dallarda yer alan kuramsal ve uygulamalı dersler ile öğrenciyi en üst seviyede teknik bilgi, beceri ile donatmak,
•     Öğrencinin yeni fikirlerini, tasavvurlarını yaratıcı yeteneği ile birleştirmesini sağlamak,
•     Baskı, Dokuma ve Giyim Sanat alanlarında desen, baskı, dokuma ve giyim tasarımlarında toplumun beklentileri doğrultusunda ürünler ortaya çıkarmasını sağlamak,
•     Gelişen ve değişen evrensel bir sistem içerisinde kendi alanı ile ilgili faaliyetlerde özgüven ve özveri ile yer almasını sağlamak,
•     Disiplinler arası bilginin bakış açısını geliştireceği bilincini kazandırmaktır.


 

 

 

Akademik Kadro

Ünvan

Adı Soyadı

Görevi

Dahili No

Oda No

E-Mail

Doç.

Gülderen GÖRENEK BEYAZ Bölüm Başkan V. 17026 257 g_gorenekcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Aylin ÖZCAN

 

17037

 

aylinozcgmail.com

Dr. Öğr. Üyesi

Hilal BOZKURT   17016 124 hilal.bozkurtcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Zehra Evrim KANAT   17036 215 zehraevrim.kanatcomu.edu.tr

Öğr. Gör.

Mehmet ERİM

 

 

 

merimcomu.edu.tr

Öğr. Gör.

Şule GÜNAL

 

17058

316

sulerimcomu.edu.tr

Öğr. Gör.

Eşref BÜLENT

 

-

235

ebulentcomu.edu.tr

Arş. Gör.

Şule ÖZTÜRK

 

17008

Z-22

ozturksulegmail.com