Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü

Genel Bilgiler

Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü 2002 yılında kurulmuş ve halen faal tek Ana Sanat dalı konumundaki Oyunculuk Ana Sanat Dalı ilk mezunlarını 2008 yılında vermiştir. Bölüm müfredatı teorik derslerde inşa edilen bilginin oyunculuk eğitiminin her düzeyini içerecek biçimde ses-ritim, hareket-dans, mimik-rol ve ses-konuşma alanlarında davranış ve beceriye dönüşmesini sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.

Çanakkale'de profesyonel düzeyde ilk ve tek tiyatro kurumu olma niteliğine de sahip olan Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, her yıl Sahne Çalışması derslerine bağlı olarak sahnelediği oyunlarla Çanakkale seyircisine perdelerini açmaktadır.

Uygulamaya yönelik bir öğretim programı uygulamasına rağmen, Bölüm akademik anlamda sadece uygulamanın yeterli kabul edilemeyeceğinden hareketle, sanat bilimi alanında etkin araştırmalar da gerçekleştirmektedir. Özelikle metin incelemesi ve alımlama analizi konularında TÜBİTAK ve ÇOMÜ tarafından desteklenen bilimsel projeler yürütülmektedir.

Mezunlarıyla temelde ödenekli ve özel tiyatroların nitelikli tiyatro oyuncusu ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Bölümün ayrıca televizyon ve sinema sektöründe çalışmalarıyla dikkat çeken mezunlarının bulunduğunun da altı çizilmelidir.

Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde temel kabul ettiği değerler şöyle sıralanabilir:

 • Ülkemizin gerçeklerini göz ardı etmeden dünyayı referans noktası olarak kabul etmek
 • Gelişmeye, değişmeye açık; meraklı ve yenilikçi olmak
 • Tiyatroyu bir kurum değil, zihinsel bir süreç olarak kabul etmek
 • Tekniği hedef değil, araç olarak görmek
 • Tarihin derinliklerini geleceğe bakmak için bir ayna olarak kullanmak
 • Diğer sanat ve bilim alanlarının kullandığı malzeme ve metotları ön yargılı olmadan araştırmak ve kullanmak


Genel Eğitim Stratejisi

Oyunculuk öğrencileri, doğuştan sahip oldukları yeteneklerinin geliştirilmesi ve tiyatro, televizyon ve sinema dünyasına adım atmaları amacıyla titiz bir eğitim alır. Öğrenciler dört yıl boyunca sürekli gelişen bir öğrenim programından geçer. Öğrenciler bu kapsamda oyunculuk, ses, konuşma ve hareket ağırlıklı sürekli gelişen bir dizge çerçevesinde yetiştirilir. Birinci yıl temel beceri ve tekniklerle başlar ve ikinci yıl da çağdaş sahne çalışmaları ile birinci yıl boyunca kazanılan bu beceri ve teknikler geliştirilir. Üçüncü yıldan itibaren öğrenciler gerekli olan oyunculuk biçimleriyle seyirci karşısına çıkmaya başlar. Dördüncü yılda, öğrenciler mesleki yaşama güvenle adım atabilmeleri ve özgünlüklerini geliştirmek amacıyla kendileri ya da kurdukları ekiplerle çalışmaya yöneltilir. Ayrıca dördüncü yıl ''Sahne Çalışması'' dersi, bir tür mezuniyet çalışması olarak da kabul edilir.

Mezunların Kazanacakları Yetkinlikler

Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı lisans programından mezun olunması aşağıdaki ölçütlerin karşılanması anlamına gelir:

Bilgi
Mezunlar;

 • Oyunculuk alanına kendilerine özgü bireysel bir kavrama biçimi geliştirir.
 • Tiyatro sanatının temelini oluşturan fikir ve konular hakkında genel bilgiye sahiptir.
 • Tiyatro sanatının kullandığı teori, kayram, metot ve teknikler hakkında bilgisi vardır.
 • Her dönemin ve ortamın kültürü etkileyen temel eğilimleri ve etkileri bilir.
 • Tiyatro sanatını icra ederken aldıkları kararları doğrulayacak beceriyi geliştirir, bilgilerini sanatsal ürünlerine yansıtabilir.

Bilgi Türü
Mezunlar;

 • Oyuncunun çalışması hakkında geniş bilgi elde eder.
 • Ses, hareket ve şarkı söyleme konularında sağlam bir temele sahip olur.
 • 20. yüzyılın önde gelen oyunculuk teknikleri tarafından kullanılan metotları benimser.
 • Oyunculuk alanında belirli dönemlerde geçerli yenilikleri bilir.

Uygulama Becerileri
Mezunlar;

 • Uygulamaya yönelik karmaşık sorunları çözümleyebilir, tiyatro sanatıyla ilgili profesyonel anlamda kararlar alabilir ve bu kararları savunabilir.
 • Bireysel yaratıcılık ve ifade için gerekli hayal gücü ve içselleştirmeyi nasıl besleyeceğini bilir.
 • Teknik beceriye sahiptir ve eleştirel düşünceyi uygulayabilir.
 • Canlı performansta teknik, ifade ve yaratıcılığı dengeli biçimde bir arada kullanabilir.
 • Kendi hedeflerini formüle eder, uygulama planları yapar ve bu planları bir grupla ya da bireysel olarak hayata geçirebilir.
 • Oyunculuk alanında profesyonel yaşam hakkında temel bilgiye sahiptir, bilgi ve becerisini sürekli olarak yenileyebilir.

Kuramsal Beceriler
Mezunlar;

 • Karmaşık teorik sorunları ve araştırma verilerini çözümleme yetisine sahiptir.
 • Sorunları çözümlerken eleştiri yöntemlerini uygulayabilir.
 • Tiyatro sanatının kapsamına giren temel teorileri ve kavramları kavramıştır.
 • Tiyatro sanatının kullandığı yöntemleri bağımsız olarak değerlendirebilir.
 • Profesyonel ve sanatsal açılardan görüşlerini ve kararlarını gerekçelendirebilir.
 • Tiyatro sanatının etik yansımalarını değerlendirebilir ve öngörebilir.
 • Toplumda sanatçının rolünün farkındadır.

İletişim Becerileri
Mezunlar;

 • Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirebilecek düzeyde eleştirel beceriyi geliştirmiştir.
 • Çeşitli koşullarda, farklı gruplarla etkin biçimde görüşlerini ve bilgisini paylaşabilir, uygulamalı ya da teorik olarak birlikte çalışabilir.
 • Grupları yönetebilir.
 • Tiyatro sanatı alanında elde edilen sonuçları yorumlayabilir ve sunabilir.
 • Tiyatro sanatı alanında araştırma yapabilir ve elde ettiği verileri işleyebilir.
 • Mesleği ve çalışmaları için faydalı teknolojiyi ve bilgisayar yazılımını kullanabilir.
 • Demokratik toplumda gerekli olan aktif katılımcının sahip olması gereken etik ve sosyal becerileri gelişmiştir.

Öğrenim Becerisi
Mezunlar;

 • Çalışmalarında ve/veya mesleğinde kullanacağı düşüncenin özgünlüğünü ve açık görüşlülüğü içselleştirmiştir.
 • Üst düzey öğrenime devam etmesi için gerekli becerileri ve otonomiyi elde etmiştir.

Akademik Kadro

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Dr.Öğr.Üyesi H.Esra ÇİZMECİ AVCI Bölüm Başkanı 3050   esracizmecicomu.edu.tr
Öğr. Gör. Buket DENİZ   3147   denizbuketgmail.com
Öğr. Gör. Vecihe Özge ZEREN   3139   ozgezerencomu.edu.tr
Öğr. Gör. Yonca YÜKSEL   3131   yyukselcomu.edu.tr
Arş. Gör. Zafer ÖNCÜL   3138   zaferonculcomu.edu.tr
Arş. Gör. Özge BOZDOĞAN       ozgebozdogananadolu.edu.tr

 

Öğretim Programı​

Öğretim planı ve ders içerikleri bilgisi için TIKLAYIN

 

Sahnelenen Oyunlar

Uluslararası İlişkiler ve Araştırma Projeleri tıklayınız..

Bitirme Ödevleri

Mezunlar

İletişim


Tel: 286-218 0018 / 3011
Faks: 286-218 0536
E-posta: sahnecomu.edu.tr

ÇOMÜ GSF Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü
Terzioğlu Yerleşkesi
17100 Çanakkale