Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü

Sahne ve Görüntü Sanatları bölümü 2002 yılında kurulmuştur. Sahne ve Görüntü Sanatları bölümünde öğretim dili Türkçe olup, sekiz yarıyıl (4 yıl) kesintisiz örgün öğretim yapılmaktadır. YKS puanı ve özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alınır. Bölümde temel oyunculuk ve destek derslerinin yanı sıra kuramsal dersler de verilir. Derslerin üçte ikisi uygulamalı üçte biri de kuramsaldır. Klasikten moderne çeşitli oyunculuk teknikleri öğretilmektedir. İlk dört dönemdeki oyunculuk derslerinden sonra, öğrencilerin kendi sentezlerini oluşturmalarına yardımcı olacak farklı bakış açılarını kazandıracak çeşitli anlayışlar tanıtılır. Son dört dönemde öğrencilerin kazandıkları bilgileri uygulayabilecekleri dersler verilmekte ve oyun sahneleme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca sekiz yarıyıl boyunca öğrencilere sanatsal duyarlıklarını arttıracak ve kendilerini geliştirecek seçmeli dersler de verilmektedir.

Akademik Kadro

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Dr.Öğr.Üyesi H.Esra ÇİZMECİ AVCI Bölüm Başkanı 3050   esracizmecicomu.edu.tr
Öğr. Gör. Buket DENİZ   3147   denizbuketgmail.com
Öğr. Gör. Vecihe Özge ZEREN   3139   ozgezerencomu.edu.tr
Öğr. Gör. Yonca YÜKSEL   3131   yyukselcomu.edu.tr
Arş. Gör. Zafer ÖNCÜL   3138   zaferonculcomu.edu.tr
Arş. Gör. Özge BOZDOĞAN       ozgebozdogananadolu.edu.tr

 

Sahnelenen Oyunlar

Uluslararası İlişkiler ve Araştırma Projeleri tıklayınız..

Bitirme Ödevleri

Mezunlar

İletişim


Tel: 286-218 0018 / 3011
Faks: 286-218 0536
E-posta: sahnecomu.edu.tr

ÇOMÜ GSF Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü
Terzioğlu Yerleşkesi
17100 Çanakkale