Resim Bölümü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, lisans ve yüksek lisans düzeyinde Resim eğitimi verir. Bölümümüzün amacı, evrensel düzeyde özgün yapıtlar üretebilecek, yaratıcı, çağdaş, aydın ressamlar yetiştirmek; toplumun maddesel ve ruhsal gereksinimlerini de göz önüne alarak estetik beğeniyi evrensel düzeylere taşımaktır. Ayrıca; tüm sanat disiplinleri arasında etkileşime açık ders programları ve dışarıya açık etkinlikler oluşturmak hedeflenmektedir.

Resim Bölümü'nden mezun olanlar serbest sanatçı, tasarımcı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, eski eser onarımında (tablo ya da duvar resmi gibi) restoratör olarak çalışabilirler.

 

Akademik Kadro

Resim Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Prof. İhsan DOĞRUSÖZ Bölüm Başkanı 3041   idogrusozcomu.edu.tr
Prof. Canan ATALAY AKTUĞ   3040   atalay.canangmail.com
Doç. Evren KARAYEL GÖKKAYA Bölüm Bşk.Yrd. 3057   karayelevrengmail.com
Doç. Hakan DALOĞLU   3042   hakanhakandaloglu.com
Dr.Öğr.Üyesi Gül SARIDİKMEN   3051   gulsaidikmenyahoo.com
Dr.Öğr.Üyesi H. Cenk BEYHAN Bölüm Bşk.Yrd. 3153   cnkbeyhanyahoo.com
Dr.Öğr.Üyesi Umut GERMEÇ   3069   umutgermecgmail.com
Dr.Öğr.Üyesi Gülderen GÖRENEK BEYAZ   3045   g_gorenekcomu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Güliz BAYDEMİR DABANLI   3040   gulizbaydemirhotmail.com
Öğr.Gör. Metin BALCI   3052   mbalcicomu.edu.tr
Öğr. Gör. Vahit NOVRUZOV   3066-3068   vahidartcomu.edu.tr
Öğr. Gör. Ezgi Yemenicioğlu NEGİR   3034   ezgiyemenicioglugmail.com
Arş. Gör. Mert YAVAŞCA 35. madde ile görevli     yavascamertgmail.com

Bölüm Etkinlikleri

1. Doç.İhsan DOĞRUSÖZ Üniversitemiz Rektörlük İbrahim Bodur Girişimcilik Enstitüsü Sanat galerisinde "Troi'dan İzler "Konulu Kişisel Resim sergisi gerçekleştirmek.

2. Doç.İhsan DOĞRUSÖZ, Yrd.Doç.Cenk BEYHAN, Yrd.Doç.Hakan DALOĞLU, Öğr.Gör.Ezgi YEMENİCİOĞLU NEGİR,Öğr.Gör.Vahid NOVRUZOV,Okt.Samet DOĞAN, Arş.Gör.Güliz BAYDEMİR,Arş.Gör.Mert YAVAŞÇA Üniversitemiz Rektörlük Bozcaada Turizm Meslek YüksekOkulu Sanat Galerisinde GSF Öğretim Elemanları Karma Sanat sergisine Katılım.

3. Doç.İhsan DOĞRUSÖZ Bozcaada Kaymakamlığı Sanat Galerisinde "Ada Balıkları" Konulu Kişisel Resim, Baskı Resim ve Gravür Sergisi Gerçekleştirmek.


4.Doç.İhsan DOĞRUSÖZ, Yrd.Doç.Cenk BEYHAN, Yrd.Doç.Hakan DALOĞLU, 10 Kasım-1 Aralık 2009 tarihlari arasında Muğla Ünv. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen "Büyük Buluşma II, Güz. Sanatlar ve Tasarım Fak.
Öğretim elemanları resim ve Özgün Baskı Sergisi"ne katılım.

5. Doç.İhsan DOĞRUSÖZ, Yrd.Doç.Cenk BEYHAN, Yrd.Doç.Hakan DALOĞLU, Öğr.Gör.Ezgi YEMENİCİOĞLU NEGİR I.Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları Resim Yarışması-Düzenleme kurulu.Çanakkale 2009.

6. Doç.İhsan DOĞRUSÖZ, Yrd.Doç.Cenk BEYHAN Üniversitemiz ve Demirel Holding'in Katkılarıyla ''Rüzgar Konulu Resim yarışması'' Jüri Üyeliği.

7. Yrd.Doç.Hakan DALOĞLU ''İlk Ateşkes ve Charles Ryan'ın Türk Dostluğu'' / Avustralya Gelibolu Savaş Hatıratı Kulübü Resim Yarışması Özel Yetenek Ödülü, 2009 [War Memorial Club, Gallipoli Art Prize, Certificate of Merit, 2009.
8. Yrd.Doç.Hakan DALOĞLU I. Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları Resim Yarışması Kuruluş Çalışmaları, Sergi Organizasyonu, Manifesto Konuşması ve Jüri Üyeliği, Çanakkale 2009

9.Yrd.Doç.Hakan DALOĞLU Müzeler Haftası Sergi Organizasyonu, Arkeoloji Müzesi, Çanakkale

10. Yrd.Doç.Hakan DALOĞLU 7 Mart – 2 Nisan 2009 - Tabyalar ve Nusrat / Kişisel Resim Sergisi, Ç.O.M.Ü. Kültür Evi, Çanakkale

11.Öğr.Gör.Vahid NOVRUZOV Rektörlük yağlıboya çalışmaları.

12.Yrd.Doç.Umut GERMEÇ Nazım Sergisi, Nazım Hikmet Vakfı Sanat Galerisi, İstanbul

13.Yrd.Doç.Umut GERMEÇ Kazı Resim Sergisi, ''kazınmış imgenin boyanmış olana baskınlığı'' Galatea/art, İstanbul.

14. Yrd.Doç.Umut GERMEÇ Yaz Sergisi, Galatea/art, İstanbul.

15. Arş.Gör.Güliz BAYDEMİR
''Anı'' Kişisel Resim Sergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kültür Evi

16. Arş.Gör.Güliz BAYDEMİR Ar+ı 20 Karma Resim ve Heykel Sergisi, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi.

17. Okt.Samet DOĞAN ''Ekim Geçidi '' Karma Resim Sergisi.Sivas.