Öz Değerlendirme Raporu Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

.

10 Ağustos 2020 saat 14:00’te Kalite Güvencesi Üst Kurul üyesi Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu tarafından fakültemizde bölüm başkanlarımızın katılımıyla öz değerlendirme raporu hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.