Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavları 1. Aşama Sonucu Başarılı Olan Adaylar belirlendi

Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavlarına 444 öğrenci başvurmuş, 206 aday 1. aşama sınavlarında başarılı olmuştur. 22-23 Ağustos 2017 tarihlerinde ikinci aşama sınavları devam etmektedir.

 

 

 

Ekler

Geleneksel Türk Sanatları 2. aşama adaylar.xlsx
Tekstil 2. aşama adaylar.xlsx
Resim 2. aşama adaylar.xlsx
seramik 2. aşama adaylar.xlsx