Güzel Sanatlar Fakültesi ilk kayıt

GSF Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal 2018-2019 eğitim yılı ilk kaydını Tekstil Bölümü Öğrencisi Yağmur Zencir'in işlemleri ile gerçekleştirmiştir. Ardından makamında ailesine ve kendisine ikramlarda bulunmuştur.