International Journal of Troy Art and Design Yayın Hayatına Başlıyor

.

Yayın hayatına 2020 Aralık ayında başlayacak olan International Journal of Troy Art and Design (IJTAD) dergisi, sanat ve tasarım alanına ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunabilecek makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergi kapsamını; güncel sanat, grafik tasarım, animasyon, oyun tasarımı, seramik, geleneksel Türk sanatları, resim, endüstriyel tasarım, disiplinler arası sanat ve tasarım alanlarındaki bilimsel çalışmalar oluşturmaktadır. Bununla birlikte dergi, sanat ve tasarım eğitimine ilişkin kuramsal ve yöntemsel yaklaşımları içeren makalelere de açıktır.

IJTAD, uluslararası hakemli bir dergi olup, yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanacaktır. 4 Aralık 2020 tarihinde ilk sayısı yayınlanacak olan dergimize makale gönderimi son tarihi 15 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Web sayfası http://troyart.dergi.comu.edu.tr üzerinden makalelerinizi gönderebilirsiniz.